Rekenbeter.nl is onderdeel van Educatieve Adviezen Kemme bv
Auteurs: Sieb Kemme, Ed de Moor en Willem Uittenbogaard.


Copyright © 2010 Educatieve Adviezen Kemme bv Lettelbert

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een datasysteem of worden verspreid in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.



    De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren,
de NVORWO en De Wageningse Methode
ondersteunen het initiatief van Rekenbeter.nl